Sida

Sida africa

Aproximadament 40 milions de persones al món viuen amb la infecció per VIH. D’aquestes 38 milions són adults i 2 milions nens menors de 15 anys. El 60% viuen en l’Àfrica subsahariana.

_________________________________________________________

Aproximadamente 40 millones de personas en el mundo viven con la infección por VIH. De éstas 38 millones son adultos y 2 millones niños menores de 15 años. El 60% viven en el África subsahariana.

Please follow and like us:

Deja un comentario

Ir arriba