Entre el poble / Entre el pueblo

Dia rere dia, instant rere d’instant, acció rere d’acció, moment rere moment… a poc a poc es va forjant una relació entre el poble i tu, et vas integrant en la vida d’ells…

I així, a poc a poc, gairebé sense adonar-te, un bon dia et conviden a casa seva, a una cerimònia del cafè.
Entre el poble / Entre el pueblo África
Allí, en la humil barraca amb parets de tova i palla, et trobes amb totes les seves germanes i germans, sis com a mínim; i tassa a tassa, en arribar a la tercera i última tassa de cafè segons marca la cerimònia, et trobes ballant entre ells, amb ells, com un membre més de la família.
Acaba la cerimònia del cafè, però l’acolliment no ha fet més que començar. La cerimònia es converteix en una festa, una festa d’amics, en família, en la qual tu ets el convidat.
I la cerimònia del cafè dóna pas a una injera acompanyada de llegum i ou que es converteixen en el sopar. De la invitació a la cerimònia del cafè a la invitació al sopar.
De sobte, et trobes assegut, compartint banc amb els germans, al voltant d’una mateixa taula i un mateix plat… Realment com un més de la família.
I després del sopar, una mica més de música i uns balls tradicionals. I entre ball i ball vas sentint el que dia a dia s’ha anat forjant, la qual cosa al principi va ser sol companyerisme ara és ja una amistat… I és que aquesta gent és molt fàcil estimar-la, es fa estimar. Són tot bondat, acolliment…

Però tot arriba sempre a la seva fi, i al final es fan camí les llàgrimes de no voler marxar, de no voler abandonar a aquesta bona gent que t’ho ha donat tot… t’ho ha deixat tot… t’ho ha ofert tot… tot quant tenia… encara tenint molt menys que nosaltres… I jo? Què els hi he donat?
Sens dubte reps molt més del que puguis arribar a donar… Per molt que donis, ells et donen encara més, t’aporten encara més, t’ensenyen encara més… És el miracle de l’Amor, el miracle quan l’important és l’altre.

_______________________________________________________________

Día tras día, instante tras instante, acción tras acción, momento tras momento… poco a poco se va forjando una relación entre el pueblo y tú, te vas integrando en la vida de ellos…

Y así, poco a poco, casi sin darte cuenta, un buen día te invitan a su casa, a una ceremonia del café.

Allí, en la humilde choza con paredes de adobe y paja, te encuentras con todas sus hermanas y hermanos, seis como mínimo; y taza a taza, al llegar a la tercera y última taza de café según marca la ceremonia, te encuentras bailando entre ellos, con ellos, como un miembro más de la familia.

Acaba la ceremonia del café, pero la acogida no ha hecho más que comenzar. La ceremonia se convierte en una fiesta, una fiesta de amigos, en familia, en la que tú eres el invitado.

Y la ceremonia del café da paso a una injera acompañada de legumbre y huevo que se convierten en la cena. De la invitación a la ceremonia del café a la invitación a la cena.

De repente, te encuentras sentado, compartiendo banco con los hermanos, alrededor de una mismo mesa y un mismo plato… Realmente como uno más de la familia.

Y tras la cena, un poco más de música y unos bailes tradicionales. Y entre baile y baile vas sintiendo lo que día a día se ha ido forjando, lo que al principio fue solo compañerismo ahora es ya una amistad… Y es que esta gente es muy fácil quererla, se hace querer. Son todo bondad, acogida…

Pero todo llega siempre a su fin, y al final se hacen camino las lágrimas de no querer marchar, de no querer abandonar a esta buena gente que te lo ha dado todo… te lo ha dejado todo… te lo ha ofrecido todo… todo cuanto tenía… aún teniendo mucho menos que nosotros… ¿Y yo? ¿Qué le he dado?

Sin duda alguna recibes mucho más de lo que puedas llegar a dar… Por mucho que des, ellos te dan todavía más, te aportan todavía más, te enseñan todavía más… Es el milagro del Amor, el milagro cuando lo importante es el otro.

Sobre el autor

Deja un comentario

Scroll al inicio
%d