Àrees d’actuació i de recerca

 

Àrees específiques d’actuació

L’hospital disposa d’una unitat de vacunació i cures prenatals, aquestes activitats es realitzen en 23 pobles que corresponen a l’àrea de cobertura de l’Hospital assignada pel Ministeri de Sanitat. Dels 23 pobles, 3 reben el servei a l’hospital per ser molt propers i la resta ho reben en 11 centres perifèrics (es visiten amb cotxe o a cavall). Les vacunacions segueixen el programa Expandit d’Immunització d’UNICEF. Anualment es realitzen unes 15000 vacunacions, incloent nens i dones embarassades. A més es realitzen cures prenatals en dones embarassades. Una o dues vegades a l’any es duen a terme campanyes intensives de vacunació per exemple de xarampió, poliomielitis, o de diagnòstic precoç de la malnutrició.

 

L’Hospital de Gambo participa en el Programa Nacional de Control de la Tuberculosi a través del corresponent departament de la província de West-Arsi. A l’hospital es diagnostiquen uns 750 casos de tuberculosi anuals, dels quals només uns 250 són els que segueixen el programa de tractament de tuberculosi a l’àrea sanitària atès per l’hospital, la resta són diagnosticats a l’hospital i referits als centres de salut més propers per seguir amb el tractament. Aquest últim cas segueix el programa DOTS i suposa donar el tractament diàriament als pacients durant els dos primers mesos i després mensualment fins a completar els 9 mesos de tractament. Es disposa d’una sala d’hospitalització específica on ingressen els pacients amb pitjor situació general (desnutrició severa, insuficiència respiratòria, embarassades, etc), on romanen uns 2 mesos. Anualment s’ingressen uns 120 pacients.

Aquest Hospital és també el Centre de Referència pel Control de la Lepra a la província West Arsi pel que fa a tractament hospitalari. L’organització GLRA / ILEP col·labora generosament en l’atenció al pacient leprós tant financera com materialment. Al centre es diagnostiquen cada any uns 35-40 casos nous de lepra, ingressen uns 100 casos de lepra per reaccions adverses tipus I i II, o per a la cura de les ulceres, o per a cures de les seqüeles oculars de la lepra , o per a reparació quirúrgica de les seqüeles ortopèdiques provocades per la lepra.

L’Hospital participa en el Programa Nacional de la SIDA amb la realització de cribratge voluntari. Des de setembre 2006 l’hospital ha començat el tractament antiretroviral dins del Programa Nacional. En el pla de tractament s’inclouen nens, adults i dones embarassades segons les indicacions de l’OMS. Disposa de dues consultes on es realitza el seguiment dels pacients amb infecció pel VIH, i diàriament s’atenen entre 10 a 15 pacients.

L’Hospital disposa de dues sales de tractament de la malnutrició (marasme i kwashiorkor) en els que s’atén a uns 150 nens i 20 adults a l’any, seguint els protocols de la UNICEF. Els nens estan ingressats uns 15 a 40 dies segons la situació i posteriorment són seguits a la consultes externes.

Àrees d'actuació i de recerca África

 

A l’hospital es segueixen diverses línies de recerca:

Vigilància epidemiològica i estudi dels casos de Louse-born relapsing fever. Etiòpia és un dels escassos països on aquesta malaltia és endèmica amb brots epidèmics en situacions d’acinament, per tant és un dels països on s’ha generat més experiència. En aquesta línia d’investigació s’han realitzat diverses publicacions científiques.

En el camp de la tuberculosi, l’hospital és un centre on es diagnostiquen un nombre important de casos anuals, dels quals menys de la meitat són atesos en el mateix centre. Dins d’aquest camp es treballa en un estudi de la coinfecció VIH i tuberculosi en zona rural, així com en projectes de mesurament de la parasitació intestinal en pacients amb tuberculosi i la seva implicació en la gravetat clínica, i la malnutrició associada a la tuberculosi. Se segueix una vigilància epidemiològica de la tuberculosi i els factors pronòstics de la mateixa en una zona rural.

Sobre el autor

Deja un comentario

Scroll al inicio
%d