Haciendo camino: llegando allá donde haya niñ@s. Es primaria la atención primaria.

L’Hospital de Granollers s’alia amb l’Associació Alegria amb Gambo per pal·liar la desnutrició a Etiòpia

El Hospital de Granollers firma el Convenio de colaboración con la Asociación “Alegria amb Gambo”