La fam a Etiòpia / El hambre en Etiopía

La fam a Etiòpia

A Etiòpia des de 1960 la producció domèstica d’aliments ha anat declinant i no arriba a assolir les necessitats mínimes alimentàries (EPHA, 1997) d’una població que creix amb una ràtio d’aproximadament el 2’7% amb una taxa de fertilitat de 5,4 nens per dona. (UNICEF 2007).
Les estadístiques mostren que prop de 12 milions de nens menors de 5 anys moren cada any a països en vies de desenvolupament i la malnutrició està relacionada amb més del 60% d’aquestes morts (Umeta et al. 2003).
A Etiòpia, el 52% dels nens menors de 5 anys estan moderadament o severament malnodrits, 38% estan sota pes i 8-10% presenten un pes per talla (weight to height “W / H”) <70% segons el WHO / Nacional Center for Health Statistics (NCHS) (Central Statistical Agency Ethiopia, 2005; De Stefano, 2004; Lawrence et al., 1994).
El 2004, UNICEF col · laboració amb el Ministeri de Salut d’Etiòpia va elaborar unes guies per al tractament de la malnutrició severa en nens. La guia inclou tractament tant per als nens ingressats com per als que poden ser tractats a casa.

———————————————————

El hambre en Etiopía

En Etiopía desde 1960 la producción doméstica de alimentos ha ido declinando y no llega a alcanzar las necesidades mínimas alimentarias (EPHA, 1997) de una población que crece con un ratio de aproximadamente el 2’7% con una tasa de fertilidad de 5,4 niños por mujer. (UNICEF 2007).

Las estadísticas muestran que cerca de 12 millones de niños menores de 5 años mueren cada año en países en vías de desarrollo y la malnutrición está relacionada con más del 60% de estas muertes (Umeta et al. 2003).

En Etiopía, el 52% de los niños menores de 5 años están moderadamente o severamente malnutridos, 38% están bajo peso y 8-10% presentan un peso por talla (weight to height “W/H”) < 70% según el WHO/Nacional Center for Health Statistics (NCHS) (Central Statistical Agency Ethiopia, 2005; De Stefano, 2004; Lawrence et al., 1994).

En 2004, UNICEF  colaboración con el Ministerio de Salud de Etiopía elaboró unas guías para el tratamiento de la malnutrición severa en niños. La guía incluye tratamiento tanto para los niños ingresados como para los que pueden ser tratados en casa.

Sobre el autor

Deja un comentario

Scroll al inicio
A %d blogueros les gusta esto: