Context sociocultural / Contexto sociocultural

*fragment extret d’un projecte de l’Hospital de Gambo per presentar a la Convocatoria de Mans unides escrit per Elisabet Llamas Reinero

A Etiòpia l’esperança de vida és de 59,3 anys (PNUD, IDH 2011), la taxa de natalitat de 42,99 (CIA World Factbook, 2011) i la de fertilitat de 6.02 (CIA World Factbook, 2011). Per la seva banda, la mortalitat és de 41 per 1.000 en nounats i de 119 per 1.000 en menors de 5 anys. La mortalitat materna per cada 100.000 nascuts vius és de 720. També cal destacar que, per cada 100.000 habitants, 81 moren de VIH, 51 de malària i 579 de tuberculosi.

La població comprèn uns 80 grups ètnics, dels quals un 85% viu en zones rurals on l’accés i les comunicacions són limitades a causa de l’escàs desenvolupament de les infraestructures del país.
Quant a la religió de West Arsi, l’Església ortodoxa etíop i l’Islam són majoritaris. Conviuen amb les creences tradicionals, la religió catòlica, la protestant i l’hebrea. Aquestes creences donen una gran importància a la natalitat, el matrimoni i els remeis contra les malalties. Algunes d’aquestes pràctiques són beneficioses, com la lactància materna, la cura d’ancians i discapacitats, etc. No obstant això, altres pràctiques tradicionals comporten greus repercussions sobre la salut de dones i nens; com són el matrimoni precoç, la mutilació genital, el matrimoni després d’un rapte i l’extracció de les dents de llet.
Context sociocultural / Contexto sociocultural África
Les comunitats es divideixen en clans familiars on els ancians ostenten la màxima autoritat. La poligàmia és molt freqüent i les dones es troben totalment sotmeses al marit i concebudes únicament per a la reproducció.
Pel que fa a l’educació, la taxa d’analfabetisme és del 70%. Malgrat que aquest àmbit ocupa una posició estratègica dins de les prioritats de desenvolupament d’Etiòpia, doncs el Govern duu a terme el Programa de Desenvolupament del Sector de l’Educació (ESDP), gairebé 7 milions de nens -més de la meitat nenes- no van a escola. El sistema educatiu etíop d’educació primària continua caracteritzat per un accés limitat, grans disparitats regionals, discriminació de sexes, qualitat insuficient de l’educació, impacte del VIH i una escassa eficiència.
A Kore i Arsi Negele, el grup ètnic predominant és l’Oromo, seguit del Kambatta i el Amhara. Aquesta distribució és molt similar a l’existent en les llengües, doncs la principal és la orominya i la segona es l’amharica. La religió principal és la musulmana (70% de la població), seguida la cristina de rite copte ortodox (30%) i la catòlica (menys del 1%).  

_______________________________________________________________

En Etiopía la esperanza de vida es de 59,3 años (PNUD, IDH 2011), la tasa de natalidad de 42,99 (CIA World Factbook, 2011) y la de fertilidad de 6.02 (CIA World Factbook, 2011).  Por su parte, la mortalidad es de 41 por 1.000 en recién nacidos y de 119 por 1.000 en menores de 5 años. La mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos es de 720. También cabe destacar que, por cada 100.000 habitantes, 81 mueren de VIH, 51 de malaria y 579 de tuberculosis.

La población comprende unos 80 grupos étnicos, de los cuales un 85% vive en zonas rurales donde el acceso y las comunicaciones son limitadas a causa del escaso desarrollo de las infraestructuras del país.

En cuanto a la religión de West Arsi, la Iglesia ortodoxa etíope y el Islam son mayoritarios. Conviven con las creencias tradicionales, la religión católica, la protestante y la hebrea. Estas creencias dan una gran importancia a la natalidad, el matrimonio y los remedios contra las enfermedades. Algunas de estas prácticas son beneficiosas, como la lactancia materna, el cuidado de ancianos y discapacitados, etc. Sin embargo, otras prácticas tradicionales conllevan graves repercusiones sobre la salud de mujeres y niños; como son el matrimonio precoz, la mutilación genital, el matrimonio tras un rapto y la extracción de los dientes de leche.

Las comunidades se dividen en clanes familiares donde los ancianos ostentan la máxima autoridad. La poligamia es muy frecuente y las mujeres se encuentran totalmente sometidas al marido y concebidas únicamente para la reproducción.

En lo que respecta a la educación, la tasa de analfabetismo es del 70%. Pese a que este ámbito ocupa una posición estratégica dentro de las prioridades de desarrollo de Etiopía, pues el Gobierno lleva a cabo el  Programa de Desarrollo del Sector de la Educación (ESDP), casi 7 millones de niños -más de la mitad niñas- no van a la escuela. El sistema educativo etíope de educación primaria continúa caracterizado por un acceso limitado, grandes disparidades regionales, discriminación de sexos, calidad insuficiente de la educación, impacto del IVH y una escasa eficiencia.

En Kore y Arsi Negele, el grupo étnico predominante es el Oromo, seguido del Kambatta y el Amhara. Esta distribución es muy similar a la existente en las lenguas, pues la principal es la oromiña y la secundaria la amharica. La religión principal es la musulmana (70% de la población), seguida la cristina de rito copto ortodoxo (30%) y la católica (menos del 1%).

Sobre el autor

Deja un comentario

Scroll al inicio
A %d blogueros les gusta esto: