Salud infantil en el mundo

Vivim en un món desigual i injust. La salut infantil al món reflecteix aquesta desigualtat i injustícia.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any més de 10 milions de nens moren abans d’arribar als 5 anys de vida, i d’aquests 4 milions en el primer any de vida. El 70% d’aquestes morts són causades per infeccions respiratòries agudes, diarrea, xarampió i malària, amb o sense malnutrició.

Salud infantil en el mundo Etiopía Gambo

Aquestes astronòmiques xifres són aproximades i obtingudes a través d’estadístiques i registres realitzats per l’OMS, no obstant això, no són del tot exactes i la realitat podria ser encara de xifres majors, ja que realment no es coneix quants nens moren ni de què moren. Tan sol 23 països tenen registres de les causes de defunció amb codis internacionals.
Les morts als hospitals sovint ocorren en les primeres 24 hores d’ingrés, és per això que els nens greus haurien de ser identificats a l’arribada i instaurar de manera immediata el tractament adequat.
El triatge d’emergència i tractament ( ETAT – Emergency  Triage And Treatment) és un procés de *screening ràpid per identificar al nen que requereix immediatament tractament per evitar la mort.

 

La salud infantil en el mundo

Vivimos en un mundo desigual e injusto. La salud infantil en el mundo refleja dicha desigualdad e injusticia.

Según datos de Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 10 millones de niños mueren antes de alcanzar los 5 años de vida, y de ellos 4 millones en el primer año de vida. El 70% de estas muertes son causadas por infecciones respiratorias agudas, diarrea, sarampión y malaria, con o sin malnutrición.

Estas astronómicas cifras son aproximadas y obtenidas a través de estadísticas y registros realizados por la OMS,  sin embargo, no son del todo exactos y la realidad podría ser todavía de cifras mayores, ya que realmente no se conoce cuántos niños mueren ni de qué mueren. Tan solo 23 países tienen registros de las causas de defunción con códigos internacionales.

Las muertes en los hospitales a menudo ocurren en las primeras 24 horas de ingreso, es por ello que los niños graves deberían ser identificados a la llegada e instaurar de manera inmediata el tratamiento adecuado.

El triage de emergencia y tratamiento ( ETAT – Emergency Triage And Treatment) es un proceso de screening rápido para identificar al niño que requiere inmediatamente tratamiento para evitar la muerte.

Sobre el autor

1 comentario en “Salud infantil en el mundo”

  1. Pingback: Mi primera noche en el Hospital de Gambo en Etiopía -

Deja un comentario

Scroll al inicio
A %d blogueros les gusta esto: