Haja i els seus 1000 cucs / Haja y sus 1000 gusanos

Haja, una nena de 16 anys. Fa 6 mesos va tenir una ferida en el maluc, una gratada. Fins a aquí tot normal, que nen amb aquesta edat no té alguna ferida pel cos.
Aquesta petita ferida, es va ser cobrint de pols, sorra.. i es va anar infectant. Fins a aquí també podríem considerar-ho normal, a qui no se li ha infectat mai una ferida.
La ferida es va infectar però no va anar a l’hospital aquesta setmana. Tampoc anar la setmana següent, ni el mes següent… Va anant passant el temps, van passant dies, i amb els dies els mesos…
Fins que als 6 mesos d’evolució de la infecció apareix en el centre d’atenció primària en braços del pare per no poder caminar. D’allí ens arriba en ambulància a l’hospital de Gambo.
La traslladem en braços a una llitera. Les ferides estan cobertes de gases.
Aixequem la gasa que es troba sobre el maluc i ens trobem amb un centenar de cucs blancs i rodons sortint de la ferida. Netegem la ferida, apartant els cucs. Als pocs segons tornen a aparèixer nous cucs que de la profunditat de la ferida surten a l’exterior. Tornem a netejar ruixant amb sèrum fisiològic abundant la ferida.
Ens trobem al maluc esquerre. On trobem una discontinuïtat de la pell i totes les seves capes. Han desaparegut totes les capes de la pell, i tot el que s’anteposava entre l’os i la pell. Ara el trocànter del fèmur contacta completament amb l’exterior. Podem veure l’os sense problemes des de l’exterior, no hi ha res que ho cobreixi, està completament al descobert.
Es tracta d’un forat en la superfície cutània d’uns 15 centímetres on es pot apreciar el banquet que s’estan donant els invertebrats. Podem veure la pell, el greix i els músculs que s’han anat menjant les blanques bestioles deixant tan sol l’os…
En aquest cas crec que més valen mil paraules que una imatge. La imatge seria tan desagradable que millor evitar-la. Igual que l’olor que impregnava la sala i penetrava fins al més profund de les nostres fosses nasals.
L’olor i la imatge de centenars de cucs corrent per la ferida són sensacions difícils d’oblidar. Una imatge que queda gravada en la retina i una olor que t’impregna constantment.
Paràsits…
Haja i els seus mil cucs. No és l’Haja sola, és ella i les seus 1000 cucs que viuen dins d’ella, alimentant-se d’ella, de la seva carn, deixant literalment l’os.

________________________________________________________________

Haja, una niña de 16 años. Hace 6 meses tuvo una herida en la cadera, una rascada. Hasta aquí todo normal, que niño con ese edad no tiene alguna rascada por el cuerpo.
Esta pequeña herida, se fue cubriendo de polvo, tierra.. y se fue infectando. Hasta aquí también podríamos considerarlo normal, a quién no se le ha infectado nunca una herida.
La herida se infectó pero no fue al hospital esa semana. Tampoco fue la semana siguiente, ni el mes siguiente… Fue pasando el tiempo, fueron pasando días, y con los días los meses…
Hasta que a los 6 meses de evolución de la infección aparece en el centro de atención primaria en brazos del padre por no poder caminar. De allí nos llega en ambulancia al hospital de Gambo.
La trasladamos en brazos a una camilla. Las heridas están cubiertas de gasas.
Levantamos la gasa que se encuentra sobre la cadera y nos encontramos con un centenar de gusanos blancos y redondos saliendo de la herida. Limpiamos la herida, apartando los gusanos. A los pocos segundos vuelven a aparecer nuevos gusanos que de la profundidad de la herida salen al exterior. Volvemos a limpiar rociando con suero fisiológico abundante la herida.
Nos encontramos en la región de la cadera izquierda. Donde encontramos una discontinuidad de la piel y todas sus capas. Han desaparecido todas las capas de la piel, y todo lo que se anteponía entre el hueso y la piel. Ahora el trocánter del fémur contacta completamente con el exterior. Podemos ver el hueso sin problemas desde el exterior, no hay nada que lo cubra, está completamente a la intemperie.
Se trata de un agujero en la superficie cutánea de unos 15 centímetros donde se puede apreciar el banquete que se están dando los invertebrados. Podemos ver la piel, la grasa y los músculos que se han ido comiendo los blancos bichos dejando tan solo el hueso…
En este caso creo que más valen mil palabras que una imagen. La imagen sería tan desagradable que mejor evitarla. Al igual que el olor nauseabundo que impregnaba la sala y penetraba hasta lo más profundo de nuestras fosas nasales.
El olor y la imagen de centenares de gusanos corriendo por la herida son sensaciones difíciles de olvidar. Una imagen que queda grabada en la retina y un olor que te impregna constantemente.
Parásitos…
Haja y sus mil gusanos. No es Haja sola, es ella y sus 1000 gusanos que viven dentro de ella, alimentándose de ella, de su carne, dejando literalmente el hueso.

Sobre el autor

Deja un comentario

Scroll al inicio
%d