Salud materna en el mundo

Segons un informe de UNICEF, el 80%  de les morts maternes es podrien evitar mitjançant l’accés a serveis essencials de maternitat y d’atenció bàsica a la salut.

Cada dia moren per causes relacionades amb l’embaràs y el part gairebé 1500 dones. Un 95% d’aquestes morts tenen lloc a Àfrica i Asia. Àfrica és el continent amb la tassa de mortalitat més alta, que és de 820 morts maternes per cada 100000 nascuts vius, és a dir, 1 de 26 que és més de 300 cops la més elevada als països industrialitzats.

Les tasses de mortalitat maternes son un baròmetre fiable de la eficàcia dels sistemes sanitaris.

 

_____________________________________________________________________________________________

La salud materna en el mundo

Según un informe de UNICEF, el 80% de las muertes maternas se podrían evitar mediante el acceso a servicios esenciales de maternidad y de atención básica de salud.

Cada día mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto casi 1500 mujeres. Un 95% de estas muertes tienen lugar en África y Asia. África es el continente con la tasa de mortalidad materna más alta, que es de 820 muertes maternas por cada 100000 nacidos vivos, es decir 1 en 26, que es más de 300 veces más elevada que en países industrializados.

Las tasas de mortalidad materna son un barómetro fiable de la eficacia de los sistemas sanitarios.

Deja un comentarioCancelar respuesta

Salir de la versión móvil
%%footer%%