Les nenes, treballadores i explotades / Las niñas, trabajadoras y explotadas

Les nenes, treballadores i explotades / Las niñas, trabajadoras y explotadas africa

4 o 5 anys d’edat. Haurien de ser a l’escola, aprenent a llegir i escriure, aprenent anglès, jugant, rient, sent nenes.

En cas de ser nen, tens l’opció d’anar a l’escola si la teva família li ho pot permetre. En cas de ser nena, aquesta opció pràcticament és inexistent.

4 o 5 anys d’edat, no gaire més. Les trobem treballant, treballant dur i en dures condicions. Descalces sobre l’aspra terra vermella, adobant-se els peus a base de ferides i rascades, adobant-se la vida a base de suor, esforç, dolor i gana.

Descalces sobre fanguers o sobre terra àrida i punxant, ja diluviï o faci un resplendent sol, elles, la nenes, carreguen sobre la seva esquena el pes de la llenya, el cereal, l’aigua… sigui el que sigui elles el carregaran. Descalces. Aprenent la duresa de la vida, sense estudiar.

Treballant dur, molt dur, sense poder accedir a l’escola, sense poder aprendre a escriure, ni llegir ni parlar anglès, veient com davant d’elles es tanquen les portes; i al mirar enrere veuen les empremtes dels seus peus descalços entre gotes de suor condemnades a perpetuar-se anys i anys.

———————————-

Las niñas, trabajadoras y explotadas

4 o 5 años de edad. Deberían estar en la escuela, aprendiendo a leer y escribir, aprendiendo inglés, jugando, riendo, siendo niñas.

De ser niño, tienes la opción de ir a la escuela si tu familia se lo puede permitir. De ser niña, esta opción prácticamente es inexistente.

4 o 5 años de edad, no mucho más. Las encontramos trabajando, trabajando duro y en duras condiciones. Descalzas sobre la áspera tierra roja, curtiéndose los pies a base de heridas y rozaduras, curtiéndose la vida a base de sudor, esfuerzo, dolor y hambre.

Descalzas sobre barrizales o sobre tierra árida y punzante, bien diluvie o haga un resplandeciente sol, ellas, la niñas, cargan sobre su espalda el peso de la leña, el cereal, el agua… sea lo que sea ellas lo cargarán. Descalzas. Aprendiendo la dureza de la vida, sin estudiar.

Trabajando duro, muy duro, sin poder acceder a la escuela, sin poder aprender a escribir, ni leer ni hablar inglés, viendo como delante de ellas se cierran las puertas; y al volver la vista atrás ven las huellas de sus pies descalzos entre gotas de sudor condenadas a perpetuarse años y años.