IMCI – Integrated Management of Chilhood Illness

Als centres de salut de països tropicals, asisteixen un nombre de nens molt major que el d’adults, no obstant això, en la majoria d’aquests centres no existeix cap pediatre i el nen malalt és atès per personal no especialista, comportant un maneig erroni i un augment de la mortalitat infantil.
És per això que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i UNICEF han desenvolupat de manera conjunta un model de protocol integrat de malalties en la infància ( IMCI – Integrated Management of Childhood Illness).
L’IMCI es basa en una aproximació sindròmica, combinant el maneig de malalties amb nutrició, immunització i salut materna. L’objectiu és millorar les capacitats dels agents de salut que s’encarreguen del nen malalt.
El que primer s’identifiquen són els signes d’alarma. Els nens es classifiquen en síndromes bàsics mitjançant preguntes senzilles que es realitzen a la mare i una exploració física superficial. Segons aquests aspectes, es defineix la severitat de cada síndrome i el seva corresponent manera d’actuar i el tractament.
L’IMCI ha millorat la cobertura de l’assistència sanitària inicial, la prescripció racional de fàrmacs i la cobertura vacunal.
L’Hospital General Rural de *Gambo no és una excepció. Un 60% de les consultes corresponen a nens menors de 5 anys on s’imparteix el protocol  de l’IMCI.

_____________________________________________________________________________________________

IMCI

A los centros de salud de países tropicales, acuden un número de niños mucho mayor que el de adultos, sin embargo, en la mayoría de estos centros no existe ningún pediatra y el niño enfermo es atendido por personal no especialista, conllevando un manejo erróneo y un aumento de la mortalidad infantil.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han desarrollado de manera conjunta un modelo de manejo integrado de la enfermedades en la infancia ( IMCI – Integrated Management of Childhood Illness).

El IMCI se basa en un aproximamiento sindrómico, combinando el manejo de enfermedades con nutrición, inmunización y salud materna. El objetivo es mejorar las capacidades de los agentes de salud que manejan al niño enfermo.

Lo que primero se identifican son los signos de alarma. Los niños se clasifican en síndromes básicos según preguntas sencillas que se realizan a la madre y una básica exploración física. Según estos aspectos, se define la severidad de cada síndrome y su correspondiente manejo y tratamiento.

El IMCI ha mejorado la cobertura de la asistencia sanitaria inicial, la prescripción racional de fármacas y la cobertura vacunal.

El hospital general rural de Gambo no es una excepción. Un 60% de las consultas correspondo a niños menores de 5 años y se utiliza el IMCI.

1 comentario en “IMCI – Integrated Management of Chilhood Illness”

  1. Pingback: Mi primera noche en el Hospital de Gambo en Etiopía -

Deja un comentarioCancelar respuesta

Salir de la versión móvil
%%footer%%