Categorías
Etiòpia Gambo habitatge Injusticia Invisible La mirada etíop La mirada etíope

Cobrint el cos / Cubriendo el cuerpo

Es cobreixen el cos amb teixits que es confonen amb la sorra. Els vius colors d’origen queden atrapats entre la terra que impregna les teles.

El que abans era un únic tros de tela, ara mostra fils de intentant fer desaparèixer la infinitat de forats que s’han anat creant en el teixit ja atrotinat que per molts cossos prèviament ha anat passant.

Nenes, nens, homes i dones, tots cobertes de grises robes que originàriament eren de vius colors i ara esquinçades, foradats i coberts de terra i fang que ni el rentat que escasseja no li tornarà el seu viu color original.

______________________________________________________

Cubriendo el cuerpo

Se cubren el cuerpo con tejidos que se confunden con la tierra. Los vivos colores de origen quedan atrapados entre la tierra que impregna las telas.

Lo que antes era un único trozo de tela, ahora muestra hilos de sutura intentando hacer desaparecer la infinidad de agujeros que se han ido creando en el ya ajado tejido que por muchos cuerpos previamente ha ido pasando.

Niñas, niños, hombres y mujeres, todos cubiertos de terrizos ropajes que originariamente fueron de vivos colores y ahora rasgados, agujereados y cubiertos de tierra y barro que ni el lavado que escasea devuelve el vivo color original.

Please follow and like us:
Categorías
Diario de Etiopía Etiòpia Gambo Infancia Injusticia La mirada etíop La mirada etíope Malnutrición Salud Sanitat

Sense esperança / Sin esperanza

Avui he perdut l’esperança.
Tinc 30 anys, 3 dones, 4 nens i 2 nenes. El meu fill de 4 anys fa dos mesos que menja molt poc i vomita molt. L’abdomen li ha anat creixent i creixent; i el pit encongint-se, encongint-se fins a no ser més que una fina capa que cobreix les costelles semblant que en qualsevol moment vagin a trencar la fina pell.

Després de realitzar un desplaçament de 100 quilòmetres de distància i dos dies de durada, a la fi, assolim l’hospital de Gambo. On li realitzen una ecografia abdominal veient una gran massa heterogènia que ocupa gran part de l’abdomen. Es tracta d’un tumor abdominal.
Cal treure’l. Per a això hem de desplaçar-nos novament, aquesta vegada  250 quilòmetres a on es troba  la capital, Addis Abeba.

Després de realitzar el nou desplaçament, i arribar finalment a l’hospital de la capital, ens informen que a causa de l’estat de malnutrició severa del meu fill i de les grans dimensions del tumor no podien operar-lo. I ja està. Això és tot. Aquestes van ser totes les seves paraules: “No el podem operar».
I així, sense més ni més, tornem a casa. Abatuts. Sense esperança.

_________________________________________________________________

Sin esperanza

Hoy he perdido la esperanza.

Tengo 30 años, 3 mujeres, 4 niños y 2 niñas. Mi hijo de 4 años hace dos meses que come muy poco y vomita mucho. El abdomen le ha ido creciendo y creciendo; y el pecho encogiéndose, encogiéndose hasta no ser más que una fina capa que cubre las costillas pareciendo que en cualquier momento vayan a romper la fina piel.

Después de realizar un desplazamiento de 100 kilómetros de distancia y dos días de durada, al fin, alcanzamos el hospital de Gambo. Donde le realizan una ecografía abdominal viendo una gran masa heterogénea que ocupa gran parte del abdomen. Se trata de un tumor abdominal.

Hay que quitarlo. Para ello tenemos que desplazarnos nuevamente, esta vez los 250 kilómetros aproximadamente que nos desplazan de la capital, Addis Abeba.

Después de realizar el nuevo desplazamiento, y llegar finalmente al hospital de la capital. Allí nos informan que debido al estado de malnutrición severa de mi hijo y a las grandes dimensiones del tumor ello no iban a operarlo. Y ya está. Esto es todo. Estas fueron todas sus palabras: “No lo podemos operar”.

Y así, sin más, regresamos a casa. Abatidos. Sin esperanza.

Please follow and like us:
Categorías
Diario de Etiopía Emergència Etiòpia Gambo Infancia Injusticia La mirada etíop La mirada etíope Sanitat

Morir cuando puedes vivir / Morir quan pots viure

Morir quan pots viure

Moren nenes que no haurien de morir. Moren nenes que al meu país sobreviurien. Moren nenes per malalties que tenen cura, que es poden prevenir, que es poden tractar i que es poden curar. Moren nenes a les quals no els toca morir, a les quals els toca curar-se i viure.

És en aquest moment que t’envaeix un gran sentiment d’impotència, ràbia i fúria davant la injusta desigualtat del món en el qual vivim, arribant fins i tot a sentir vergonya de l’ésser humà que s’ha tornat inhumà, aquest ser inhumà que permet que el 20% de la població consumeixi el 80% dels recursos.

_________________________________________________________________________________________

Morir cuando puedes vivir

Mueren niñas que no deberían morir. Mueren niñas que en mi país sobrevivirían. Mueren niñas por enfermedades que tienen cura, que se pueden prevenir, que se pueden tratar y que se pueden curar. Mueren niñas a las que no les toca morir, a las que les toca curarse y vivir.

Es en este momento que te invade un gran sentimiento de impotencia, rabia y furia ante la injusta desigualdad del mundo en el que vivimos, llegando incluso a sentir vergüenza de ser humano que se ha tornado inhumano, ése ser inhumano que permite que el 20% de la población consuma el 80% de los recursos

Please follow and like us:
Categorías
Amor Diario de Etiopía Etiòpia Gambo La mirada etíop La mirada etíope Medicina Mirada

La medicina a peu de carrer / La medicina a pie de calle

La medicina no es pot entendre sense conèixer la forma de vida. Des d’un luxós despatx es podran tractar tots els problemes respiratoris, però no es comprendrà perquè en aquesta comunitat hi ha tants problemes respiratoris fins que no es convisqui amb ells en petites cases de tova, cuinant amb llenya i respirant dia a dia el fum llenyós.

———————————

La medicina a pie de calle

La medicina no se puede entender sin conocer el modo de vida. Desde un lujoso despacho se podrán tratar todos los problemas respiratorios, pero no se comprenderá porque en esa comunidad existen tantos problemas respiratorios hasta que no se conviva con ellos en pequeñas casas de adobe, cocinando con leña y respirando día a día el humo leñoso.

Please follow and like us:
Categorías
Amistad Amor Diario de Etiopía Etiòpia Gambo La mirada etíop La mirada etíope Medicina

El so de la medicina / El sonido de la medicina

A l’hospital de Gambo perdura l’essència de la medicina clàssica, de la semiologia.

El fonendoscopi, aquest aparell que tant caracteritza al metge i que no obstant això, a Catalunya, dia a dia va perdent protagonisme. Quan gràcies a aquest senzill aparell, de butxaca i sense dependre de piles, pots escoltar tot tipus de sons pulmonars: roncus, crepitants i subcrepitants suggestius de pneumònia, buf tubari i frec pleural compatibles amb afectació de la pleura, membrana que envolta els pulmons. I també del cor: frec cardíac en pericarditis quan ens trobem davant d’una afectació de la membrana que envolta el cor, i una infinitat de sons diferents i característics que et permeten decantar cap a una alteració d’una vàlvula, un alteració en l’estructura anatòmica del cor .

Tot això amb el fonendoscopi. En prendre el fonendoscopi i posar-te’l al’oïda … el món calla per escoltar el batec del nen que tenim davant. El món es calla per escoltar sense perdre detalls larelació íntima que s’estableix en el nen malalt i nosaltres.

Entrem en la intimitat del nen, però, moltes vegades no som conscients i ho fem violentament, bruscament, sense demanar permís i a sobre amb exigències. No tenim vergonya, quina vergonya!

———————————-

El sonido de la medicina

En el hospital de Gambo perdura la esencia de la medicina clásica, de la semiología.

El fonendoscopio, ese aparejo que tanto caracteriza al médico y que sin embargo, en Catalunya, día a día va perdiendo protagonismo. Cuando gracias a este sencillo aparejo, de bolsillo y sin depender de pilas, puedes escuchar todo tipo de sonidos pulmonares: roncus, crepitantes y subcrepitantes sugestivos de neumonía, soplo tubárico y roce pleural compatibles con afectación de la pleura, membrana que envuelve los pulmones.

Y también del corazón: roce cardíaco en pericarditis cuando nos encontramos ante una afectación de la membrana que envuelve el corazón, y un sinfín de sonidos distintos y característicos que te permiten decantarte hacia una alteración de una válvula, un alteración en la estructura anatómica del corazón.

Todo ello con el fonendoscopio.

Al tomar el fonendoscopio y colocártelo en el oído… el mundo se calla para escuchar el latido del niño que tenemos delante. El mundo se calla para escuchar sin perder detalles la relación íntima que se establece en el niño enfermo y nosotros. Entramos en la intimidad del niño, sin embargo, muchas veces no somos conscientes de ello y lo hacemos violentamente, bruscamente, sin pedir permiso y encima con exigencias. No tenemos vergüenza, ¡qué vergüenza!

Please follow and like us:
Categorías
Diario de Etiopía Emergència Etiòpia Gambo Infancia Invisible La mirada etíop La mirada etíope Malnutrición mano Marasmo Medicina Mortalidad infantil Muertes Salud Sanitat

La fam encara existeix / El hambre todavia existe

Més de 800 milionsde persones al món no poden cobrir les seves necessitats alimentàries, en altres paraules, el doble de la població que habita a la Unió Europea.

La malnutrició és una emergència, no només silenciosa, sinó també, i sovint, invisible. Cada any, 12 milions de nens moren abans de fer cinc anys per malalties que en els països desenvolupats són completament prevenibles i controlades.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que més de la meitat de tota la mortalitat infantil es deu a problemes relacionats amb la desnutrició. Una xifra que no té precedents en la història de les malalties.

A Etiòpia, des de 1960 la producció agrícola ha anat disminuint sense arribar a assolir els requeriments mínims per a la població. El creixement anual de la població és sobre el 2’7% amb una taxa de fertilitat sobre 04/05 fills per dona. Mentre que el creixement anual de la producció agrícola és del 2.4%. El forat entre la població i la producció agrícola no només no està disminuint sinó que cada vegada és més gran.

————————————

El hambre todavía existe

Más de 800 millones de personas en el mundo no pueden cubrir sus necesidades alimentarias, en otras palabras, el doble de la población que habita en la Unión Europea.

La desnutrición es una emergencia, no sólo silenciosa, sino también, y con frecuencia, invisible. Todos los años, 12 millones de niños mueren antes de cumplir cinco años por enfermedades que en los países desarrollados son completamente prevenibles y controladas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de la mitad de toda la mortalidad infantil se debe a problemas relacionados con la desnutrición. Una cifra que no tiene precedentes en la historia de las enfermedades.

En Etiopía, desde 1960 la producción agrícola ha ido disminuyendo sin llegar a alcanzar los requerimientos mínimos para la población. El crecimiento anual de la población es sobre el 2’7% con una tasa de fertilidad sobre 5.4 hijos por mujer. Mientras que el crecimiento anual de la producción agrícola es del 2.4%. El agujero entre la población y la producción agrícola no solo no está disminuyendo sino que cada vez es más grande.

Please follow and like us:
Categorías
Amor Diario de Etiopía Etiòpia Gambo La mirada etíop La mirada etíope Malnutrición Marasmo Salud Sanitat

Les dues cares / Las dos caras

Comparteixen llit des de la meva arribada. Ja fa tres setmanes.

Una cara, la d’una petita de 2 anys i un mes que va arribar morint-se de fam, que ja coneixem, i que ara, per fi desborda d’alegriaella i la seva jove mare al poder marxar a casa.

L’altra cara, la d’un petit que va ingressar també a l’hospital per una desnutrició severa, però que amb el pas dels dies ha anat empitjorant, ja que s’ha vist que la severitat de la desnutrició no només era per falta de la ingesta d’aliment sinó que darrere hi havia una malaltia, en aquest cas, una tuberculosi activa i disseminada per tot el cos.

Mig llit exalta d’alegria d’haver vist la mort de ben a prop i avui veure allunyar en sortir de l’hospital. L’altra mig dia a dia la va veient més a prop.

Comparteixen llit l’alegria i la tristesa. Comparteixen llit l’evolució favorable amb la desfavorable.

—————————

Las dos caras

Comparten cama desde mi llegada. Hace ya tres semanas.

Una cara, la de una pequeñita de 2 años y un mes que llegó muriéndose de hambre, que ya conocemos, y que ahora, al fin rebosa de alegría ella y su joven madre al poder marchar a casa.

La otra cara, la de un pequeño que ingresó también en el hospital por una desnutrición severa, pero que con el paso de los días ha ido empeorando, ya que se ha visto que la severidad de la desnutrición no tan solo era por falta de la ingesta de alimento sino que detrás había una enfermedad, en este caso, una tuberculosis activa y diseminada por todo el cuerpo.

Media cama exalta de alegría de haber visto la muerte bien de cerca y hoy verla alejar al salir del hospital. La otra media día a día la va viendo más cerca.

Comparten cama la alegría y la tristeza. Comparten cama la evolución favorable con la desfavorable.

Please follow and like us:
Categorías
Diario de Etiopía Etiòpia Gambo La mirada etíop La mirada etíope

Un Sol radiant i 100 núvols / Un Sol radiante y 100 nubes

L’ esplèndid sol que il·luminava i escalfava els cossos s’amaga. Es cobreix el cel, l’aigua comença a esfondrar-se. Es mullen les vestidures, afloren els mosquits reproduint i alimentant sense parar.
La humitat impregna la roba que no tenen temps a assecar-se després de l’últim bany, colant-se en els prims cossos després de travessar la trencadissa pell i assentant-se a l’interior.
La humitat perpètua durant mig any deixarà pas a la sequera i la set sota un radiant sol durant els sis mesos de l’any.
2 estacions. Seca i plujosa. 2 problemes. Humitat i set. Inundacions i sequera. Bronquitis / pneumònies i malnutrició / fam.

——————–

Un sol espléndido y 100 nubes

El espléndido sol que iluminaba y calentaba los cuerpos se esconde. Se cubre el cielo, el agua empieza a derrumbarse. Se mojan los ropajes, afloran los mosquitos reproduciéndose y alimentándose sin cesar.

La humedad impregna los ropajes que no tienen tiempo a secarse después del último baño, colándose en los delgados cuerpos después de atravesar la quebradiza piel y asentándose en el interior.

La humedad perpetua durante medio año dejará paso a la sequía y la sed bajo un radiante sol durante los otros seis meses del año.

2 estaciones. Seca y lluviosa. 2 problemas. Humedad y sed.  Inundaciones y sequía. Bronquitis/neumonías y malnutrición/hambre.

Please follow and like us:
Categorías
Acompañar Amiga Amistad Amor Diario de Etiopía Etiòpia Gambo La mirada etíop La mirada etíope Malnutrición mano Marasmo Mare

L’alegria de la mare / La alegría de la madre

I no ens oblidem de l’altra gran part de tristesa que també ara s’ha transformat en gran alegria: la mare. Una jove, molt jove, en realitat, adolescent mare, de no més de 17 anys, que va arribar amb una mirada enfonsada que es va enfonsar més en percebre la gravetat de la situació de la seva filla, deixant entreveure algunes llàgrimes. Ara, després de 26 dies a l’hospital amb la seva filla, se’n va plena d’alegria, encantat amb el tracte rebut i deixant-nos un fort i calorosa abraçada i mostres d’agraïment.


És la cara alegre de tornar a viure, o millor dit, de viure per primera vegada. És l’energia de la vida d’una petita que només volia menjar. La vitalitat d’una petita que ingereix energia, aliment de vida, d’alegria, de felicitat, de salut. El que haurien d’ingerir tots els nens i nenes que habiten a la terra.

——————————–

Y no nos olvidemos de la otra gran parte de tristeza que también ahora se ha transformado en gran alegría: la madre. Una joven, muy joven, en realidad, adolescente madre, de no más de 17 años, que llegó con una mirada hundida que se hundió más al percibir la gravedad de la situación de su hija, dejando entrever algunas lágrimas. Ahora, tras 26 días en el hospital con su hija, se marcha llena de alegría, encantado con el trato recibido y dejándonos un fuerte y caluroso abrazo y muestras de agradecimiento.

Es el rostro alegre de volver a vivir, o mejor dicho, de vivir por vez primera. Es la energía de la vida de una pequeñita que tan solo quería comer. La vitalidad de una pequeñita que ingiere energía, alimento de vida, de alegría, de felicidad, de salud. Lo que deberían ingerir todos los niños y niñas que habitan en la tierra.

Please follow and like us:
Categorías
Acompañar Amiga Amistad Amor Etiòpia Gambo Malnutrición Marasmo

La renutrició, l’alegria / La renutrición, la alegría

2 anys i un mes de vida. 6 quilos i 100 grams de pes. 76 centímetres dels peus al cap. Perímetre braquial de 9 centímetres. El seu pes correspon a menys del 60% del que hauria de tenir per edat i longitud.
Aquestes són les mesures antropomètriques, les xifres que una petita nena morint en vida literalment de fam. Petit esquelet recobert de fina i trencadissa pell que transparenta cadascun dels ossos. Es poden comptar sense cap tipus de problema cadascuna de les costelles, i seguir cadascun dels ossos sense perdre en cap moment el seu contacte per una petita capa de greix que ni existeix. Una trista i enfonsada mirada, innocent, que no entén res. Uns escuradents d’os sense múscul ni greix com a cames que no poden sostenir ni els escassos quilos de pes del cos. No pot ni caminar. Jeu al llit. Postrada al llit, només els braços i mans són capaços de desafiar la gravetat.
Ingressa a l’hospital de Gambo, on s’inicia el protocol de renutrició dels nens amb malnutrició severa.


Després de 26 dies amb les seves 26 nits, per fi pot marxar de l’hospital amb un cos renovat, amb una nova vida.


7 quilos i 800 grams. 76’5 centímetres de longitud. Perímetre braquial de 11 centímetres. Un pes que ja correspon al 80% del que hauria de tenir.
Però sobretot una mirada que transmet alegria i esperança. Un somriure que enamora. Un caminar desimbolt. Una nena que torna a ser nena, o millor dit, que és nena per primera vegada. Una nena que vol jugar com qualsevol nena de la seva edat. Una nena que pensa en jugar i no en menjar. Que per fi ha cobert la necessitat bàsica de l’alimentació. Ara ja pot pensar en jugar. Ara ja pot tornar a ser nena, recuperar la infància robada.

—————————————

La renutrición, la alegría

2 años y un mes de vida. 6 quilos y 100 gramos de peso. 76 centímetros de los pies a la cabeza. Perímetro braquial de 9 centímetros. Su peso corresponde a menos del 60% del que debería tener para edad y longitud.

Estas son las medidas antropométricas, las cifras que una pequeña niña muriendo en vida literalmente de hambre. Pequeño esqueleto recubierto de fina y quebradiza piel que transparenta cada uno de los huesos. Se pueden contar sin ningún tipo de problema cada una de las costillas, y seguir cada uno de los huesos sin perder en ningún momento su contacto por una pequeña capa de grasa que ni existe. Una triste y hundida mirada, inocente, que no entiende nada. Unos palillos de hueso sin músculo ni grasa a modo de piernas que no pueden sostener ni los escasos quilos de peso del cuerpo. No puede ni caminar. Yace en la cama. Postrada en la cama, tan solo los brazos y manos son capaces de desafiar la gravedad.

Ingresa en el hospital de Gambo, donde se inicia el protocolo de renutrición de los niños con malnutrición severa.

Después de 26 días con sus 26 noches, al fin puede marchar del hospital con un cuerpo renovado, con una nueva vida.

7 quilos y 800 gramos. 76’5 centímetros de longitud. Perímetro braquial de 11 centímetros. Un peso que ya corresponde al 80% de lo que debería tener.

Pero sobretodo una mirada que transmite alegría y esperanza. Una sonrisa que enamora. Un caminar desenvuelto. Una niña que vuelve a ser niña, o mejor dicho, que es niña por primera vez. Una niña que quiere jugar cómo cualquier niña de su edad. Una niña que piensa en jugar y no en comer. Que al fin ha cubierto la necesidad básica de la alimentación.  Ahora ya puede pensar en jugar. Ahora ya puede volver a ser niña, recuperar la infancia robada.

Please follow and like us: