Característiques socioeconòmiques i culturals / Características socieconómicas y culturales

*fragment extret d’un projecte de l’Hospital de Gambo per presentar a la Convocatoria de Mans unides escrit per Elisabet Llamas Reinero

El 60% dels pacients són menors de 20 anys, la qual cosa indica que la població infantil és la que més assistència sanitària necessita a la zona. Els baixos ingressos i nivell educatiu són també característiques bàsiques en la major part dels beneficiaris directes. A més, es tracta en la seva majoria de famílies musulmanes o cristianes ortodoxes i d’ètnia Oromo, provinents del mitjà rural i l’activitat principal és l’econòmica de subsistència basada en l’agricultura i la ramaderia. Viuen amb menys d’un dòlar al dia, en concret, amb una mitjana de 246 euros per persona i any, una xifra inferior a la mitjana nacional. (Oficina del districte de Kore).

Característiques socioeconòmiques i culturals / Características socieconómicas y culturales África
Les dones exerceixen en la societat un rol reproductiu i de submissió al marit, a més es practica amb freqüència la poligàmia. Els nens assisteixen més a l’escola que les nenes, sobretot en nivells superiors, ja que aquestes es dediquen a realitzar tasques domèstiques com anar a buscar aigua, cuidar dels germans/as menors, anar a buscar llenya… De totes maneres, l’assistència escolar tant de nenes com de nens és irregular i escassa, doncs la taxa d’escolarització infantil a la zona es troba al voltant del 50% (Oficina del districte de Kore).

____________________________________________________________

El 60% de los pacientes son menores de 20 años, lo cual indica que la población infantil es la que más asistencia sanitaria necesita en la zona. Los bajos ingresos y nivel educativo son también características básicas en la mayor parte de los beneficiarios directos. Además, se trata en su mayoría de familias musulmanas o cristianas ortodoxas y de etnia Oromo, provenientes del medio rural y cuya actividad económica de subsistencia se basa en la agricultura y la ganadería. Viven con menos de un dólar al día, en concreto, con una media de 246 euros por persona y año, una cifra inferior a la media nacional. (Oficina del distrito de Kore ).

Las mujeres desempeñan en la sociedad un rol reproductivo y de sumisión al marido, además se practica con frecuencia la poligamia. Los niños asisten más a la escuela que las niñas, sobre todo en niveles superiores, ya que éstas se dedican a realizar tareas domésticas como ir a buscar agua, cuidar de los hermanos/as menores, ir a buscar leña… De todos modos, la asistencia escolar tanto de niñas como de niños es irregular y escasa, pues la tasa de escolarización infantil en la zona se encuentra alrededor del 50% (Oficina del distrito de Kore).

Deja un comentarioCancelar respuesta

Salir de la versión móvil
%%footer%%