Today is an important day

Ani issinif asi jirachasa jira   Bagaa Nagaa Duphtan! Ba’yee Galatoma! Guayyan har’aa kun guyaan barbachisadha. Guyyaa har’aa guyyaa addatti. Guyyaa har’aa anaaf Guyyaa addatti. Guyyaa har’aa kun guyyaa addatti hundaa keenyaafuu. Har’aa guyyaan kan gareen walwagiin hojjachun iti jalqabnu. Har’aa ani qama garee keessaniti. Ani issinif asi jirachasa jira. Hundi kessanu ummata baa’yee barbachisadha. … Leer másToday is an important day

Su alma me habla a través de su mirada: quiere vivir

Su alma me habla a través de su mirada: quiere vivir Oigo un gemido. Me acerco más para escucharlo con más claridad. Entro en la sala. El quejido se oye con más intensidad, se repite de manera rítmica. Un quejido y unos segundos de silencio Me adentro en la sala. Tengo 3 camas a mi … Leer másSu alma me habla a través de su mirada: quiere vivir