Espurnes – Mans Unides i Alegria amb Gambo – Setmana solidària i xerrada a l’escola Sant Jaume de l’Hospitalet de Llobregat