Garantir el dret a l’assistència sanitària universal

    Taula rodona Garantir el dret a l’assistència sanitària universal Els Tractats internacionals de drets humans obliguen als Estats a garantir a tothom una assistència mèdica en cas de malaltia. La Constitució espanyola reconeix el dret de tots a la protecció de la salut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret de tota persona a accedir en condicions … Leer másGarantir el dret a l’assistència sanitària universal